facebook-script

Salg av fysiske varer via internett.

Kjøpsbetingelser gjelder for forbrukerkjøp av varer på www.watertrade.no. Siden eies og drives av:

Watertrade.dk AS
Org-nr. 925 858 846
Andersrudveien 1
1914 Ytre Enebakk
support@watertrade.dk

Betaling

Betaling kan gjøres ved hjelp av følgende betalingsmidler: Mastercard,Visa, Vipps, Viabill.

Beløpet trekkes når varen sendes.

Hvis flere varer er bestilt i en ordre og en eller flere av varene ikke kan leveres umiddelbart, trekker vi bare betalingen for den eller de varene når varene sendes.

Levering

Vi tilbyr å levere varer til adresser i Norge.

Varene blir levert 1-5 dage etter din bestilling. Se mer under de enkelte varene

Vi tilbyr levering med PostNord.

Angrerett

Du kan angre kjøpet uten begrunnelse innen 14 dager. Hvis du har kjøpt flere varer i en ordre, kan du velge å angre kjøpet av noen eller alle varene. Se om refusjon av leveringskostnader for delvis tilbakebetaling under avsnittet "Tilbakebetaling av pengene ved angrerett".

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag hvor du eller en annen person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får varen i fysisk besittelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre og vi ikke kan levere varene samtidig, løper angrefristen fra du får den siste varen i fysisk besittelse.

Du kan miste din angrerett hvis du bryter forseglingen eller emballasjen.

Du kan miste din angrerett hvis du bryter plomberingen på Co2.

Slik angrer du

Du angrer ved å gi oss klar beskjed om at du angrer. Du kan for eks. sende en e-mail der du opplyser at du angrer til support@watertrade.dk

Du kan ikke angre ved å nekte å motta varen eller ved å unnlate å hente den uten samtidig å gi oss beskjed om at du angrer.

Du kan benytte vårt standard angrerettskjema som er gjengitt sist i disse salgs- og leveringsbetingelser, men det er ikke obligatorisk.

Angrefristen er overholdt hvis du sender din meddelelse om at du angrer kjøpet innen angrefrister er utløpt.

Returnering av varen og returomkostninger

Hvis du har angret kjøpet av en vare skal du sende eller avlevere varen til Accelerator, att : Watertrade.No AS, Lahaugmoveien 81,2013 Skjetten uten ugrunnet forsinkelse og senest 14 dager etter at du har meddelt oss at du ønsker å angre ditt kjøp. Fristen er overholdt hvis du returnerer varene innen utløpet av de 14 dagene.

Varer kan ikke sendes med postoppkrav eller uten omdeling.

Du skal selv betale for returnering av varen.

Varer som Vannsystemer kan ikke returneres med vanlig post.

Tilbakebetaling av pengene ved angring

Når du angrer refunderer vi alle betalinger mottat fra deg, eksklusiv leveringsomkostninger.

Vi tilbakebetaler beløpet uten unødige forsinkelser og under alle omstendigheder senest 14 dager fra den dato vi har motatt din melding om angring. Vi kan dog tilbakeholde beløpet inntil vi har mottat varene retur, eller til du har sendt oss dokumentasjon på at varene er returneret.

Vi gjennemfører en tilbakebetaling med samme betalingsmåte som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen med mindre du utrykkelig har bed om noe annet. Under alle omstendigheter pålegges du ingen former for gebyrer som følge av tilbakebetalingen.

Varens stand ved returnering og emballasje

Du er ansvarlig kun for en eventuell forringelse av en vares verdi som skyldes annen håndtering av varen enn hva som er nødvendig for å fastslå varenes art egenskaper og den måte som den fungerer på.

Du skal tilbakelevere varen i originalemballasjen. Emballasjen kan åpnes men ikke ødelegges. Hvis emballasjen mangler eller er ødelagt kan det utgjøre en verdiforringelse som du blir ansvarlig for.

Du bør videre sørge for at varene er forsvarlig innpakket når du returnerer dem. Du bærer selv risikoen for pakken/varene, inntil vi motar dem. Ta derfor vare postkvittering samt eventuelt sporingsnummer.

Reklamasjon – hvis det er noe galt med varen

Ved kjøp av varer skal Forbrukerkjøpslovens regler brukes. Du har 2 års reklamasjonsrett hvis varen har en mangel. En mangel er for eks. en produksjons- eller materialefeil, eller en feilaktig opplysning om varen. Derimot er allminelig slitasje eller skader du selv har påført varen ikke en mangel.

Hvis varen har en mangel og du reklamerer rettidigt har du rett til i første omgang å få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan skje eller det ikke skjer innen rimelig tid kan du avhengig av omstendighetene få pengene tilbake eller avslag i prisen.

Oppdager du en mangel, skal du reklamere til oss innen rimelig tid. Vi anbefaler at du reklamerer hurtigst mulig, spesielt hvis der dreier seg om transportskader. Reklamerer du innen 2 måneder etter at manglen er oppdaget er det alltid innen for rimelig tid. Er reklamasjonen berettiget refunderer vi dine rimelige og nødvendige fraktomkostninger. Ta derfor vare på din kvittering.

Vil du klage til oss over en mangel ber vi deg så detaljert som mulig opplyse hva problemet er. Det er ikke et krav men det gør det enklere for oss å finne feilen og det minimerer tiden vi trenger for å behandle reklamasjonen.

Send varen forsvarlig emballeret.

Klagemuligheter

Klarer vi ikke å bli enige om hva du har krav på , har du følgende klagemuligheter:

En klage over en vare eller tjenesteytelse kan inngis til Forbrukerrådet, Fred Olsens Gate 1, 0152 Oslo, Norge: https://www.forbrukerradet.no/ Klage kan sendes ved å fylle ut et klageskjema via https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

Ingen konto? Lag en her