facebook-script

1. GENERELT

 • 1.1 Denne erklæring beskriver hvordan Watertrade.no AS innsamler og behandler de personoplysninger som du gir til oss eller som vi innsamler om deg via Watertrade A/S hjemmeside www.watertrade.no

2. KONTAKTOPLYSNINGER TIL DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE

 • 2.1 Watertrade.no AS er behandlingansvarlig for de personopplysninger som vi innsamler.
 • 2.2 Watertrade.no AS har felles dataansvar med Facebook for personopplysninger som innsamles ved hjelp av Facebooks analyseverktøy ”Facebook Innblikk i side” når du besøker vår Facebookside. Les mer under pkt. 3.4.
 • 2.3 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne personvernerklæring eller du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte: Watertrade.no AS
  • Andersrudveien 1
  • 1914 Ytre Enebakk
  • E-mail: support@watertrade.dk

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INNSAMLER VI, TIL HVILKET FORMÅL OG RETSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

 • 3.1 Når du besøker hjemmesiden innsamler vi opplysninger om din bruk av hjemmesiden, for eks. om hvilken type browser du bruker, hvilke søketermer du bruger, din IP-adresse, herunder din nettverkslokasjon, og informasjon om den enhet du bruker til å besøke hjemmesiden. Vi innsamler på samme vis opplysninger om hvilke varer og ytelser du klikker på og legger i kurven. Opplysningene innsamles bl.a. ved hjelp av cookies. Les mere i vår informasjonskapsler som administreres av Cookie information.
  • 3.1.1 Formålet er
   • 3.1.1.1 å utarbeide statistikk så vi kan analysere hvordan våre kunder bruker og ferdes på vår hjemmeside, så vi kan optimere brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjon,
   • 3.1.1.2 å gi deg forslag til produkter som vi tror at du kan være interesseret i på vår hjemmeside, og
   • 3.1.1.3 å foreta markedsføring av våre produkter mot deg, herunder via Facebook og Google, samt
   • 3.1.1.4 å forbedre sikkerheten på vår side.
  • 3.1.2 Rettsgrunlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, bokstav f.
 • 3.2 Watertrade.no AS har felles dataansvar med Facebook for personopplysninger som innsamles ved hjelp av Facebooks analyseverktøy ”Facebook Innblikk i side” når du besøker vår Facebookside. Les mer under pkt. 3.4.
  • 3.2.1 Formålet er
   • 3.2.1.1 at vi kan opprette deg som kunde og levere de produkter, du har bestilt og for øvrig oppfylle vår avtale med deg, og
   • 3.2.1.2 å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere,
   • 3.2.1.3 å forhindre svindel, og
   • 3.2.1.4 at vi kan overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap.
  • 3.2.2 Rettsgrunlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, bokstav b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), bokstav c (pkt. 3.2.1.4) og bokstav f (pkt. 3.2.1.3.).
 • 3.3 Når du påmelder deg på vårt nyhetsbrev, innsamler vi opplysninger om ditt navn, e-mailadresse, IP-adresse og evt. mobilnummer. Vi innsamler også opplysninger om når du påmeldte deg nyhetsbrevet, når du avmeldte deg nyhetsbrevet, samt opplysning om hvor, og når du åpner nyhetsbrevet.
  • 3.3.1 Formålet er
   • 3.3.1.1 å kunne levere nyhetsbrev til deg,
   • 3.3.1.2 å utarbeide statistikk til bruk for optimering av nyhetsbrevene, og til markedsføring av våre ytelser, samt
   • 3.3.1.3 å kunne dokumentere ditt samtykke til å motta nyhetsbrev.
  • 3.2.2 Rettsgrunlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, bokstav b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), bokstav c (pkt. 3.2.1.4) og bokstav f (pkt. 3.2.1.3.).
 • 3.4 Når du besøker vår Facebookside skal du være oppmerksom på at vi bruker Facebooks analyseverktøy ”Facebook Innsikt i side”, for å få statistikk over besøkende og for å få innsikt i brukernes atferd på vår Facebookside, herunder antall likes, hvem som liker, antall sidevisninger og interaksjoner med siden, tilbakekalling av likes og rekkevidde av oppslag mv. I den forbindelse innsamler vi og Facebook opplysninger som felles dataansvarlige. Når du besøker vår Facebook-side vil du få adgang til informasjon om denne behandlingen. Du kan få flere oplysninger her https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data Vi og Facebook har inngått en avtale om felles dataansvar. Du kan lese avtalen her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Ny https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 • 3.5 Når du oppretter en konto, blir du bedt om å opplyse [navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnr., din fødselsdato, dine preferenser og interesser m.m.] Utover navn og e-mailadresse velger du selv hvilke opplysninger du vil gi oss. Videre innsamler vi opplysninger om din bruk av kundeklubbens fordeler, konkurranser du deltar i m.m. Vi sammenstiller disse opplysninger med andre opplysninger vi har om deg, herunder opplysninger om hva du har kjøpt.
  • 3.5.1 Formålet er
   • 3.5.1.1 å kunne administrere ditt medlemskap og levere de ytelser og tilby deg de fordeler, som er forbundet med medlemskapet av kundeklubben,
   • 3.5.1.2 å kunne sende nyhetsbrev og tilby deg produkter som vi tror at du kan være interessert i.
  • 3.5.2 Rettsgrunlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, bokstav b (pkt. 3.5.1.1.) og bokstav f (pkt. 3.5.1.2). Du vil ved innmeldingen bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

4. LEGITIME INTERESSER, SOM FØLGER VED BEHANDLINGEN

Som nevnt overfor skjer vår behandling av dine personopplysninger delvist på bakgrunn av interesseavveiningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, bokstav f. Vi har foretatt en avveining av våre legitime interesser i å foreta markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheten og forhindre svindel og dine interesser for å sikre at dine interesser eller grunnleggende rettigheter eller frihetsrettigheter ikke overstiger våre interesser. Ønsker du flere oplysninger om den avveining vi har foretatt kan du kontakte oss på den adresse som står under pkt. 2.

5. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

 • 5.1 Opplysninger om ditt navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker gis videre til PostNord, GLS eller en annen transportør, som forestår leveringen av de kjøpte varer til deg. Ved kjøp av varer som ikke står på vårt eget lager, kan de nevnte opplysninger gis videre til den produsent eller importør av den gjeldene vare, som i så fall vil forestå leveransen.
 • 5.2 Personopplysninger kan gis videre til offentlige myndigheter, hvis vi er forpliktet til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertredelser eller som ledd i etterforskning av konkrete lovovertredelser. Opplysninger om et kjøp, herunder hvem som har foretatt kjøpet og hvor varen er levert, kan videregis til kortutsteder, hvis kortholder opplyser at kortet er misbrukt i forbindelse med det konkrete kjøp.
 • 5.3 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi benytter eksterne samarbeidspartnere til blant annet hosting, teknisk drift og forbedring av hjemmesiden, utsendelse af nyhedsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din vurdering av vår virksomhet og produkter. Disse virksomhetene er databehandlere og under vår instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne kan ikke benytte oplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse.
 • 5.4 To av disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

6. DINE RETTIGHETER

 • 6.1 Med hensyn til å skape åpenhet omkring behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlig, opplyse deg om dine rettigheter. Vil du gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss. Du finner våre kontaktopplysninger under pkt. 2.
 • 6.2 Innsiktsretten
  • 6.2.1Du har rett til å få opplyst blandt annet, hvilke opplysninger vi har registreret om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og evt. mottakere av opplysninger, samt opplysning om hvor opplysningene stammer fra. Du har også rett til å motta en kopi av disse opplysninger.
 • 6.3 Retten til retting
  • 6.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet.
  • 6.3.2 Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din innmelding til vår kundeklubb, har du selv mulighet til å korrigere via innlogging til din brukerprofil.
 • 6.4 Retten til sletting
  • 6.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av din personoplysninger slettet av oss, for eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke, og vi ikke har annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfang en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, for eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.
 • 6.5 Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring
  • 6.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring. I så fall kan vi kun behandle opplysningene med ditt samtykke eller med henblik på å fastlegge et rettskrav, gjøre det gjeldende eller forsvare det.
 • 6.6 Retten til dataportabilitet
  • 6.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger, som du selv har gitt oss, utleveret i et struktureret, normalt anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysninger til en annen dataansvarlig.
 • 6.7 Retten til innsigelse
  • 6.7.1 Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profilering som evt. foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring. Du har videre til enhver tid rett til, av grunner som omhandler din personlige situasjon, å gjøre innsigelse mot den behandling av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser, som nevnt i pkt. 3 og 4.
 • 6.8 Retten til å tilbakekalle samtykke
  • 6.8.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger.
 • 6.9 Retten til å klage
  • 6.9.1 Du har til enhver tid rett til å inngi en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk

7. SLETTING AV PERSONDATA

 • 7.1 Opplysninger innsamlet om din bruk av Hjemmesiden jf. pkt. 3.1. slettes senest, når du ikke har brukt Hjemmesiden [i 1 år].
 • 7.2 Opplysninger innsamlet i forbindelse med din innmelding til vårt nyhetsbrev, jf. pkt. 3.3., slettes når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake med mindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene. Vi kan derimot lagre dokumentasjon for ditt samtykke i 2 år etter at vi siste gang sendte deg elektronisk markedsføring.
 • 7.3 Opplysninger innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 3.2 vil som utgangspunkt bli slettet 2 år etter utløpet av det kalenderår hvor du har foretatt ditt kjøp. Opplysninger kan dog lagres i lengere tid hvis vi har et legitimt behov for lengere oppbevaring for eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylde lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.
 • 7.4 Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din innmelding og under ditt medlemskap av vår kundeklubb jfr. pkt. 3.5, vil vi automatisk slette, såfremt du ikke har logget på din brukerprofil i løpet av 3 år, eller såfremt du avmelder deg ditt medlemskap til vår kundeklub.

8. SIKKERHET

 • 8.1 Vi har gjennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, tapes, endres eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.
 • 8.2 Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid har adgang til disse.

9. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

 • 9.1 Om vi foretar endringer i Personvernerklæringen vil du bli orienteret om dette ved ditt neste besøk på Hjemmesiden.
 • 9.2 Hvis du har innmeldt deg vår kundeklubb vil du bli orienteret om endringene i politikken ved utsendelse av informasjon til din registrerte e-mailadresse.

10. VERSJONER

 • 10.1 Dette er Watertrade.no AS personvernerklæringen dateret den 12-01-2021.

Ingen konto? Lag en her